Is zo dat zo, Marktplaats?

2 minute read

Vandaag viel me iets nieuws op bij marktplaats. Ze willen eco-credits scoren door aan te geven dat ik goed bezig ben als ik tweedehands spulletjes koop.

Tot op een bepaald niveau kan ik daar wel in mee gaan. Het komt logisch over. Tweedehands is waarschijnlijk beter voor het milieu dan nieuw. Helemaal niets kopen zou dan waarschijnlijk zelfs nog iets beter zijn.

Prima om je imago op te krikken, en tegelijkertijd je gebruikers een positief gevoel te geven dat zij goed bezig zijn.

Maar wat ze dan vervolgens doen is het concreet maken met een voorbeeld.

Dat staat gelijk aan van Amsterdam naar Breda rijden met een benzineauto.

Zo’n typisch ding wat je meestal voor waar aanneemt, want tja 🤷‍♂️ weet jij veel.

Maar het triggerde mij. Ik heb wel eens een jerrycan benzine vastgehouden, en dat herinner ik me niet als zijnde super zwaar. Gevoelsmatig kost een tripje Amsterdam geen kwart tank benzine, en zo ver woon ik niet van Breda. Dus 26.9kg CO2 klinkt als veel.

Daarnaast heb ik een gezond wantrouwen naar marketing van corporates. Dus ik heb het nagerekend.

De feiten:

  • Benzine weegt 0.755 kilogram per liter (volgens Wikipedia)
  • Een benzine auto rijd gemiddeld 15 kilometer met 1 liter benzine (volgens autoweek)
  • De route “Amsterdam” naar “Breda” is 106 kilometer (volgens Google Maps)
  • De verbranding van een liter benzine veroorzaakt 2269 gram CO2 (volgens ANWB)

Op basis van die feiten kun je dus zeggen dat voor die trip van 106 kilometer ongeveer 7 liter benzine nodig is.

$$\Huge 106 \small\text{ Kilometer } \Huge\div 15 \small\text{ Kilometer per liter } \Huge\approx 7.06 \small\text{ Liter benzine } $$

Die 7 liter benzine zijn verantwoordelijk voor zo’n 16 kg CO2.

$$\Huge 7.06 \small\text{ Liter benzine } \Huge\times 2.269 \small\text{ CO2 per liter } \Huge\approx 16.034\small\text{ CO2 } $$

Ik heb nooit scheikunde gestudeerd, dus hoe iets van in totaal 5.3kg verantwoordelijk is voor 16 kg kan ik niet helemaal volgen, maar dat is in dit geval niet waar het over gaat.

Ik kan Marktplaats óók niet volgen. 16 is iets heel anders dan 26.9. Dat is een verschil van bijna 70%.

Het verschil is significant, maar niet groot genoeg dat ze een retourtje bedoeld kunnen hebben.

Klopt mijn wiskunde dan niet? Kloppen mijn bronnen niet (ik heb er meerdere gecheckt, zeggen allemaal iets soortgelijks)? Of klopt marktplaats niet? 🤔


See Also